Danmarks mest utbredte storferase, stammer fra det stedlige feet på Jylland (sortbroget jysk fe). Rasen kalles internasjonalt dansk holstein. Rasen ble slått sammen med en dansk populasjon av friserfe etter krigen. Fra å være en kombinasjonsrase for melk og kjøtt har rasen utviklet seg til en ren melkerase. Den har importert mye holsteingener fra USA og Canada, og er i dag en gren av den internasjonale holstein-rasen. Over 90 % av oksefedrene i rasen kommer fra utlandet. Det finnes over 600 000 kyr av rasen.