Solrikser og kaguer er en orden av fugler. Den omfatter bare to arter, solrikse og kagu. Disse plasseres i hver sin familie.