Solfatar, dampkilde, fumarole, som foruten overhetet vanndamp avgir svovelholdige gasser (mest hydrogensulfid H2S). Se også vulkaner.