Slingringsmonn betyr spillerom for variasjon, unøyaktighet eller avvik, det å ha noe å gå på.