Slingringsmonn, spillerom for variasjon, unøyaktighet eller avvik.