Måling under boring, teknikk for utføring av målinger rett bak borekronen under petroleumsboring. Tradisjonell MWD-teknikk konsentrerte seg om måling av borekronens posisjon og retning. Slike data blir brukt i styring av borestrengen (retningsboring). I senere år er stadig flere typer målinger kommet til og teknikken omfatter i dag også målinger for å karakterisere oljebrønnens egenskaper (LWD, Logging While Drilling). Se også borehullslogging.