Slag, brukes som sjøuttrykk om det rundede overgangspartiet mellom bunn og side på et fartøy; også kalt kim(m)ing.