Skumbitumen, et bituminøst bindemiddel som forbigående er gitt skumkonsistens. Det benyttes bl.a. ved fremstilling av veidekker. Se bituminøse bindemidler og asfaltdekker.