Skjoldmidder, middfamilie i underordenen Mesostigmata. En artsrik familie med representanter over hele verden, i Norge kun et fåtall. Artene lever av sopp, noen som rovdyr. De er meget vanlige i skogbunnen blant løv og strø. Noen lever i maur- eller termittuer. Hos mange spres de skjoldformede ungdomsstadiene ved at de fester seg med en halestilk til insekter.