Sjåfør, bilfører, helst en som har til yrke å kjøre bil. Enhver sjåfør må ha førerkort, som blir utstedt i forskjellige klasser. For yrkessjåfører er det etablert en ordning med fagbrev. Visse grupper av yrkessjåfører må ha spesiell bevilling eller tillatelse fra politiet. Se yrkessjåfør.