Yrkessjåfør, yrkesutøver som utfører transport av personer og varer, håndtering og sikring av last og personer, lasting og lossing, service og kundebehandling. I tillegg må yrkessjåføren kunne foreta ruteplanlegging, planlegge og gjennomføre oppdrag, håndtere transportdokumenter og drive enklere vedlikehold og klargjøring av utstyr. Yrkessjåførfaget deles inn i tre fordypningsområder: persontransport, godstransport og transport og logistikk innen gjenvinning. Yrkessjåførfaget krever i tillegg til førerkort i alle kategorier en rekke spesialopplæringer. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i service og samferdsel og et trinn 2-kurs i transport og logistikk. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.