Sivlilje, art i sverdliljefamilien. 15–40 cm høy med flattrykt stengel, smale blad og små, blå blomster. Hageplante som hører hjemme i Nord-Amerika, forvillet noen få steder i Norge.