Mellomprodukt i prosessmetallurgisk industri, spesielt produkter fremstilt ved sintring av slig.