Silikotermiske prosesser, metallurgiske prosesser hvor malm oppvarmes i nærvær av silisiumforbindelser, f.eks. ferrosilisium. Anvendes til fremstilling av metaller som ikke eller vanskelig lar seg redusere fra sine malmer med koks.