Serialisering, prosess som omformer komplekse datastrukturer til et standardformat, for eksempel SOAP-meldinger, på en slik måte at det er mulig å gjenskape den opprinnelige strukturen senere.