Seljebladbille, billeart i familien bladbiller. En avlangt oval art, metallblå til -grønn, 4–5 mm lang. Eter blader av selje og andre Salix-arter. Den kan iblant opptre som skadedyr. Arten er vanlig over det meste av landet og ligner sterkt den vanlige pilebladbillen.