Pilebladbille, billeart i familien bladbiller. Den voksne billen er 4–5 mm, metallglinsende grønn eller blå. Larven er grågrønn, men virker svart pga. tverrader med svarte, hårbærende vorter på ryggen. Svært vanlig over hele landet på pil, vier og poppel. Som unge lever larvene tett sammen på undersiden av bladene hvor de gnager på bladkjøttet (skjeletterer), mens biller og eldre larver gnager fra kanten eller små hull i bladplaten.