Stjernedøgn, tiden mellom to påfølgende øvre kulminasjoner av vårjevndøgnspunktet, se døgn.