Eveksjon, den største av de mange perturbasjoner i Månens bevegelse som skyldes Solens forstyrrende virkning på systemet Jorden–Månen. Oppdaget av Ptolemaios.