Planter har ikke utviklet noe impulsledende nervesystem, men det finnes hos mange arter vev og celler som reagerer på påvirkning utenfra, som f.eks. berøring. Se følsomme planter og plantefysiologi.