Sandur, breelvslette av sand og grus avsatt foran en isbre med smeltevann fra breen. Spesielt vanlig på Island, men også i Norge er det mange gamle sandurflater som ble dannet i sluttfasen av siste istid. Den største aktive sanduren på fastlands-Norge er Fåbergstølssanduren øverst i Jostedalen i Sogn og Fjordane.