Burettslagslova (lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag), regulerer rettsforholdene til borettslag.

Loven avløser tidligere lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag.

Mesteparten av loven trådte i kraft 15. august 2005.

Forarbeidene til loven er borettsutvalgets innstilling i NOU 2000:17, Ot.prp. nr. 30 (2002–2003) og Innst. O. nr. 82 (2002–2003).

Loven har blant annet regler om hvordan et borettslag stiftes, hvordan boligene i et borettslag kan brukes, om borettslagets organer (generalforsamling, styre og forretningsfører), og regler om sammenslåing, deling og oppløsning av borettslag.

Lilleholt, Kåre m.fl.: Borettslovkommentaren : lov om bustadbyggjelag av 6. juni 2003, lov om burettslag av 6. juni 2003, 2006, ISBN 82-991251-9-7, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.