C6H4(OH)COOC6H5, salicylsyrefenylester, fargeløs, krystallinsk forbindelse med smeltepunkt 43 °C. Brukes i medisinen som smertestillende og febernedsettende middel. Har diverse anvendelser i teknikken.