Søsterskip, skip av samme type og størrelse (i regelen bygd ved samme verft).