Sølvmelde, ettårig art i amarantfamilien. 10–30 cm lang, har liggende stengel. Bladene er kortstilkede og har sølvglinsende små hår som dekker hele bladplaten. Sjelden art som her i landet bare er funnet på sandig havstrand i Østfold og fra Lista til Rogaland.