Sølvkåpe, dagsommerfuglart i familien nymfevinger. Arten er som andre perlemorsommerfugler oransje med svarte flekker, men undersiden har spesielt store, sølvglinsende flekker. Vingespenn 35–47 mm. Den flyr i to generasjoner, fra mai til juni og august til september, på tørre enger og åpen skogsmark i Sør-Norge. Larven lever på fioler. Sølvkåpen er en såkalt vandresommerfugl som kan trekke over store avstander.