Rullemeisel-borekrone, vanlig borekronetype som består av et hode med tre koniske hjul med tagger. Når borestrengen roteres, ruller hjulene mot bunnen av hullet og knuser berggrunnen. Boreslammet strømmer med høy hastighet ut mellom hjulene og fjerner avvirket materiale.