Rotten boroughs, navn på byer som tross sitt lave innbyggertall etter den industrielle revolusjon likevel hadde beholdt sin rett til å sende et medlem til parlamentet. Deres valgrett bortfalt ved reformen 1832.