Rosebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. En stor bladlus som dels kan være grønn, dels rød. Den er svært vanlig på ville og dyrkede roser, hvor skudd og blad kan være tett besatt. Saftsugingen svekker plantene sterkt. På roser i veksthus kan den formere seg året rundt ved partenogenese, på friland legges egg som overvintrer.