Rohči, rohče-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: innsnevring av elv eller dal, kløft.