Aecidium, skålrust, ett av rustsoppenes mange sporestadier. De har form som skålformede, gule dannelser på undersiden av de angrepne plantedelene: blad, stengel, stamme, kongler osv. I et aecidium dannes aecidiesporer som spres med vinden til andre vertsplanter. Hos rustsopper med vertsskifte, for eksempel svartrust Puccinia graminis, dannes aecidiene på mellomverten, mens aecidiesporene spirer på hovedverten og gir opphav til uredosporer (sommersporer) og teleutosporer (vintersporer).