Roanantilope, partået klovdyrart i oksefamilien. Pelsen er gulbrun til rødbrun, buken er hvit. I tillegg har den svarte og hvite ansiktstegninger. Hornene er velutviklede hos begge kjønn, 55–94 cm lange. Ørene er lange og har dusk. Kroppslengde 126–240 cm, hale 37–48 cm, skulderhøyde 126–145 cm, vekt 260–280 kg, hanner blir størst. Forekommer i åpent landskap, tresavanner og galleriskoger. Utbredt i Afrika; Senegal til Etiopia, og sørover til Sør-Afrika. Se også hesteantiloper.