Revival-jazz, betegnelse på jazz inspirert av 1920-årenes New Orleans-stil, som ble «gjenoppdaget» i USA omkring 1940. Stilen ble populær på nytt, fra 1945 også i Europa, og unge musikere begynte å spille i denne gamle stilen. Hovedansvarlig for denne revival-bevegelsens utvikling i Norge var The Big Chief Jazz Band, som ble startet tidlig i 1950-årene. Siden er denne musikken blitt holdt levende over store deler av verden av stadig nye generasjoner av utøvere.