Rettskjemi, betegnelse for den praktiske bruk av kjemiske metoder ved undersøkelser i forbindelse med rettssaker. Se rettstoksikologi og kriminalteknikk.