Retrokognisjon, tilbakeviten, fornsyn, evnen til å oppfatte fortidige hendelser. Se ESP (Extra Sensory Perception).