Residualrogn, rogn som blir liggende igjen i bukhulen hos laksefisk i opptil 2 år etter endt gyting. Det er et sikkert tegn på at hunnfisken har gytt tidligere.