Replisere, komme med et svar, imøtegå (under debatt el. diskusjon).