Raide, rekke av kjørerein med pulker (el. sleder), bundet etter hverandre. Også rekke av kløvrein.