Rabbesiv, art i sivfamilien. 5–25 cm høy, vokser i tette tuer med tynne strå og blad. Blomstene er små og brunsvarte og vokser 1–3 tett sammen. Rabbesiv er vanlig i fjellet i hele Norge, særlig på næringsfattige steder med grunt snødekke eller hvor snøen er avblåst om vinteren.