Rød knoppvikler, sommerfuglart i familien viklere (Tortricidae). Utvikling og skade som for grå knoppvikler, men larvene er rødbrune og arten forekommer bare på Øst- og Sørlandet.