Punisk voks, eller eleodorisk (elydorisk) voks, malervoks, farger oppløst i voks. Oppfunnet av fønikerne og brukt til innbrent maleri. Se enkaustikk.