Provosere, fremkalle, uteske, egge; opphisse, tilskynde til drastisk (mot-)handling.