Provos, (til provosere), betegnelse fra andre halvdel av 1960-årene på en gruppe yngre mennesker i Amsterdam som inntok en protestholdning overfor det bestående samfunn. Navnet henger sammen med at medlemmene demonstrerte sin protestholdning ved å opptre offentlig provoserende. Mange kom fra middelklassen og var studenter. Provo-grupper oppstod også i det daværende Vest-Tyskland, Danmark og Sverige.