Privat vei, vei anlagt og vedlikeholdt av privatperson eller privat institusjon m.m., i motsetning til offentlig vei (riksvei, fylkesvei, kommunal vei). Offentlige trafikkskilt kan ikke brukes på privat vei uten samtykke av vedkommende skiltmyndighet. Skiltmyndigheten kan bestemme at en strekning på privat vei skal skiltes med offentlig trafikkskilt. Eier av privat vei kan normalt forby ferdsel med hestekjøretøy og motorvogn, samt parkering av motorvogn på eller langs veien. Til dekning av kostnader for anlegg og vedlikehold kan eieren etter tillatelse av kommunen ta en rimelig avgift i bompenger for ferdsel med kjøretøy.