Preliminæreksamen, forberedende universitetsprøve som 1815–49 ble holdt for kandidater som ikke hadde artiumsprøve i gresk og latin. Gav adgang til å ta en lettere juridisk eller medisinsk embetseksamen. Studenter opptatt etter preliminæreksamen ble kalt preliminarister.