Examinatus juris, dansk jurist, kandidat ved universitetene i København eller Oslo som hadde avlagt juridisk embetseksamen på grunnlag av preliminæreksamen, uten å ha lest latin i gymnaset.