Actus og potentia er et sentralt begrepspar innen skolastikken. Det svarer til Aristoteles' begrepspar energeia og dynamis som kan oversettes med henholdsvis virkelighet og mulighet. Se actus.