Possementmaker, håndverker som lager possementvarer (se possement). Slikt arbeid har vært håndverk i Norge fra midten av 1600-tallet. Faget er nå industrialisert, men det utdannes fortsatt noen få håndverkere på området.