Polpapir er et papir som er spesielt tilberedt med kjemiske fargereagenser. Det brukes for å bestemme polariteten av likestrøm.