Bjørnøy fyr, fyr i Bodø kommune, Nordland, ved Landegode. Opprettet 1890, ble nedlagt og erstattet med en ubemannet fyrlykt 1972.