pleiepenger

Pleiepenger, ytelse fra folketrygden som erstatning for inntekt til den som har omsorg for barn. Dette gis når barnet er under 12 år og innlagt i helseinstitusjon (folketrygdlovens § 9-10), eller når barnet er under 18 år og enten innlagt i helseinstitusjon eller i behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av livstruende eller svært alvorlig sykdom (folketrygdlovens § 9-11).

Pleiepenger kan også ytes i inntil 60 dager til en yrkesaktiv person som er hjemme og pleier en nærstående i livets sluttfase (folketrygdlovens § 9-12).

Varig sykdom

Pleiepenger etter § 9-10 tilstås én av foreldrene/omsorgspersonene når pleiebehovet strekker seg over mer enn sju kalenderdager. Fravær før det forutsettes dekket av omsorgspenger. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til pleiepenger til barnet fyller 18 år.

Pleiepenger kan ytes til én eller begge foreldre etter § 9-11 dersom barnet er under 18 år og har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade og den som har omsorgen for barnet må oppholde seg i en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. I slike tilfelle kan begge foreldre få pleiepenger samtidig, hvis det er behov for det. Dersom barnets sykdom må anses for varig, er retten til pleiepenger begrenset til perioder hvor sykdommen er ustabil.

Når barnet lider av en svært alvorlig progredierende sykdom – altså hvor sykdommen utvikler seg alvorlig – kan det likevel foreligge en kontinuerlig rett til pleiepenger. Det kan også utbetales pleiepenger i startfasen av en svært alvorlig, varig sykdom. Er det en psykisk utviklingshemmet person som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes pleiepenger til den som har omsorgen uten hensyn til aldersgrensen på 18 år , jf. folketrygdlovens § 9-11.

Graderte pleiepenger

Dersom det er etablert tilsyns- eller avlastningsordning for deler av dagen eller noen dager i uken, kan det gis graderte pleiepenger, slik at ytelsen kan nedgraderes til 50 %, i henhold til folketrygdlovens § 9-11a.

Også andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger dersom det er nødvendig av hensyn til barnet.

Endelig kan det ytes pleiepenger til den som i hjemmet pleier en nær pårørende i livets sluttfase. Da kan det ytes pleiepenger i opptil 60 dager, i henhold til folketrygdlovens § 9-12.

Pleiepenger ytes i hovedsak etter de samme regler som for sykepenger (folketrygdlovens § 9-16). Det kan også merkes at arbeidstakere har rett til permisjon fra arbeidet i den tid det ytes pleiepenger fra folketrygden, jf. arbeidsmiljøloven [2005] § 12-9 (2).

Se også omsorgspermisjon.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg